Välkommen till Herrviks Motorförening

Medlemsantal cirka 210 stycken Januari 2020


Herrviks motorförening bildades den 6 juni 2009 och dess syfte är att samla, bevara, renovera och köra äldre motorer.


Från början fanns några äldre fiskebåtsmotorer samlade hos varvet i Herrvik och frågan uppstod ”var skall vi förvara dom”. Förutom de mindre motorerna tillkom så den betydligt större före detta elverksdieseln från Visby Elektricitetsverk på Söderväg i Visby.


Det här gjorde att förvaringen av fem till tio fiskebåtsmotorer till ”en mindre del” av föreningens projekt. Behovet av att inomhus under tak förvara motorerna blev högst påtaglig i och med att elverksdieseln tillfördes projektet. Elverksdieseln av fabrikat Atlas Polar har gett ytterligare inspiration för att driva motormuseum projektet vidare. Dessutom har tyngden och variationen i projektet ökat med Atlas Polar motorn.

Föreningens styrelse 2017/18

 

Ordförande: Örjan Liljeroth 070-568 03 98

Vice Ordförande: Kenneth Broscheit

Kassör: Mats Hanson 070  672 32 16

Sekreterare: Ivan Wöldern 070 531 74 15

Ledamot: Stig Buskas

Styrelsesuppleanter: Lennart Vinblad 070 5727114,  Kalle Norrby och Tommy Nordström

 

Läs om verksamheten  i Herrviks motorförening under år 2017 nedan

Bli medlem för 150 kr per år

 

Som medlem är du alltid välkommen att bidra genom att vara aktiv i vårt arbete med att renovera och underhålla motorerna och/eller i det administrativa arbetet. Du kan också vara passiv medlem och på så sätt visa ditt stöd och bidra till föreningens ekonomi. 

 

Pengarna sätter du in på vårt bankgironummer 480-6741 eller

Swish 123 593 4708

 

Ange ditt namn på inbetalningen.

 

Sänd samtidigt ett mejl till info@herrvikmotor.se med din fullständiga adress.

Köp en eller flera  motorandel för 250 kronor/styck

 

Vill du stödja Herrviks motorförening med att bygga upp ett museum för gamla motorer?

 

Nu har du chansen att köpa en eller flera andelar i föreningens stora Atlas Polar Diesel!   För 250 kronor får du en egen andel i stora motorn.

 

Köpet innebär, i praktiken, att ni skänker 250 kronor till föreningen som kommer att användas till reparation och återställandet av motorer i driftdugligt skick, uppförande av byggnad och för att täcka föreningens driftkostnader.

 

Ett intyg kommer sedan att sändas ut. Alla givares namn kommer sedan att sättas upp på en tavla i eller utanför museet när det är klart.

 

Betalningen sätts in på Herrviks Motorförenings bankgiro: 480-6741.

Ange namn och antal andelar du önskar och märk blanketten med ordet ”andelar”

Det går bra att betala in tillsammans med medlemsavgift eller sätta in på bankgirot.

 

Tack!  

Herrviks Motor © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

Just nu »

Muséet är stängt hela januari och februari 2020 och öppnar igen onsdagar 10-15 från och med mars.  


Sommaren 2020, 15 juni till 15 augusti, är det öppet onsdagar och lördagar 13-17se fler bilder här...

Start av B&W Alpha 405 VO i fiskebåten Elisabeth VY24  december 2015

Se fler bilder...

Under åren  har föreningen mottagit ett antal motorer.

Bl.a. denna Bolinder tändkula med kompressor som stått i fyren på Östergarnsholm

Läs mer...

Bidrag

Herrviks motorförening har emottagit ett större bidrag från, Föreningen Sjömanshem i utländska hamnar. Detta gör att vi kan fortsätta arbetet på bygget.

Sammarbete med gymnasiets sjöfartslinje

Sedan länge har föreningen ett sammarbete med elever från sjöfartslinjen i Visby. Läs mer...

Torpmotor

 I augusti månad kom den här Ideal till museét.....

Läs mer och se fler bilder här...

Fiskets dag i Herrvik sön 18/8 2013.

Taklagsfest, nu är tak och väggar på plats! 14 september 2012.

Atlasmotorn under tak!

Några filmer, sammanställda av Hans Blomberg! Foto/film, Örjan Liljeroth.

Lyft av Adremotor + lyft  montage av takstolar!