Ricarrdo

Encylinder 4 takts diesel

11 Hk


inventarie #24

Video tagen 2019 av Åke L

Herrviks Motor © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

Just nu »

Sommaren 2019,          15 juni till 15 augusti, är det  öppet onsdagar och  lördagar 13-17


Muséet är sedan öppet varje onsdag 10-15  från 15 augusti.