Välkommen till Herrviks Motorförening

Medlemsantal ca 220 stycken September 2018

 

Herrviks motorförening bildades den 6 juni 2009 och dess syfte är att samla, bevara och renovera gamla motorer.

 

Från början fanns några äldre fiskebåtsmotorer samlade hos varvet i Herrvik och frågan uppstod ”var skall vi förvara dom”. Förutom de mindre motorerna tillkom så den betydligt större före detta elverksdieseln från Visby Elektricitetsverk på Söderväg i Visby.

 

Det här gjorde att förvaringen av fem till tio fiskebåtsmotorer till ”en mindre del” av föreningens projekt. Behovet av att inomhus under tak förvara motorerna blev högst påtaglig i och med att elverksdieseln tillfördes projektet. Elverksdieseln av fabrikat Atlas Polar har gett ytterligare inspiration för att driva motormuseum projektet vidare. Dessutom har tyngden och variationen i projektet ökat med Atlas Polar motorn.

Föreningens styrelse 2017/18

 

Ordförande: Örjan Liljeroth 070-568 03 98

 

Vice Ordförande: Kenneth Broscheit

 

Kassör: Mats Hanson 070 672 32 16

 

Sekreterare: Ivan Wöldern 070 531 74 15

 

Ledamot: Stig Buskas

 

Styrelsesuppleanter: Lennart Vinblad 070 5727114, Kalle Norrby och Tommy Nordström

 

Köp en motorandel för 250 kronor

 

   Vill du stödja Herrviks motorförening med att bygga upp ett museum för gamla motorer?

 

   Nu har du chansen att köpa en eller flera andelar i föreningens stora Atlas Polar Diesel!

 

För 250 kronor får du en egen andel i stora motorn.

 

   Köpet innebär, i praktiken, att ni skänker 250 kronor till föreningen som kommer att användas till reparation och återställandet av motorer i driftdugligt skick, uppförande av byggnad och för att täcka föreningens driftkostnader.

   Ett intyg kommer sedan att sändas ut. Alla givares namn kommer sedan att sättas upp på en tavla i eller utanför museet när det är klart.

 

   Betalningen sätts in på Herrviks Motorförenings bankgiro: 480-6741.

Ange namn och antal andelar du önskar och märk blanketten med ordet ”andelar”

 Det går bra att betala in tillsammans med medlemsavgift eller sätta in på bankgirot.

 

Tack!  

Läs om verksamheten i Herrviks motorförening under år 2017 nedan

Just nu »

 

Muséet är öppet varje onsdag 10-15 året runt.

 

Lördag den 3 november 12-16 2018 är det den traditionella Museirundan på Östergranrnslandet. Besök vårt museeum och 5 andra och delta i den gemensamma tipsrundan.

60 sek/person eller 100 sek för hel familj.

 

Till sommaren 2019 kommer vi även ha öppet på lördagar 13-17

 

 

 

se fler bilder här...

Start av B&W Alpha 405 VO i fiskebåten Elisabeth VY24 december 2015

Se fler bilder...

Under hösten har föreningen mottagit ett antal motorer.

Bl.a. denna Bolinder tändkula med kompressor som stått i fyren på Östergarnsholm

Läs mer...

Bidrag

Herrviks motorförening har emottagit ett större bidrag från, Föreningen Sjömanshem i utländska hamnar. Detta gör att vi kan fortsätta arbetet på bygget.

Sammarbete med gymnasiets sjöfartslinje

Sedan september månad har föreningen ett sammarbete med elever från sjöfartslinjen i Visby. Läs mer...

Läs mer och se fler bilder här...

Fiskets dag i Herrvik sön 18/8 2013.

Torpmotor

 I augusti månad kom den här Ideal till museét.....

Taklagsfest, nu är tak och väggar på plats! 14 september 2012.

Atlasmotorn under tak!

Nya filmer, sammanställda av Hans Blomberg! Foto/film, Örjan Liljeroth.

Lyft av Adremotor + lyft  montage av takstolar!

Herrviks Motor © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use